Erotic365.ro (ASM WEB DISTRIBUTION SRL) recunoaste si garanteaza, in conditiile legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, importanta protejarii confidentialitatii informatiilor pe care le-am putea colecta de la vizitatorii nostri on-line. In acest scop, ne-am angajat sa folosim toate mijloacele la dispozitia noastra pentru a asigura confidentialitatea vizitatorilor nostri. Intentia noastra este sa asiguram un echilibru intre interesele noastre legitime de afaceri privind colectarea si utilizarea informatiilor primite de la dumneavoastra sau despre dumneavoastra cu asteptarile rezonabile ale vizitatorilor nostri in ceea ce priveste confidentialitatea datelor lor.

Erotic365.ro colecteaza informatii cu caracter personal, precum nume, adrese, e-mail si altele asemnea numai in cazul in care acestea ne sunt oferite in mod voluntar de vizitatorii nostri. Va vom informa in prealabil despre modalitatile in care vom dori sa utilizam aceste informatii. in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2004 referitoare la protectia persoanelor cu privire la datele cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, aveti dreptul de a accesa in mod gratuit pentru o solicitare pe an la datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de Erotic365.ro.

Scopul colectarii de date este: informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe Erotic365.ro, informarea utilizatorilor / clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate, statistica.

In anumite situatii, Erotic365.ro poate incheia acorduri si furniza informatii cu caracter personal catre terti, dar numai dupa semnarea unui contract care obliga respectarea politicii noastre in domeniul confidentialitatii.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Puteti solicita in orice moment, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, modificarea, corectarea si stergerea acestor date din baza noastra de date pe adresa de e-mail: office@erotic365.ro sau, in scris, la urmatoarea adresa: Carcea, Judetul Dolj, Strada Viaductului, nr. 38.